MTMT információk

Menü megjelenítése

MTMT információk

Utolsó frissítés: 2024 február 12.

Magyar Tudományos Művek Tára a magyar szerzők tudományos publikációinak és az azokat idéző közleményeknek a hiteles bibliográfiai adatbázisa. A 2015. évi CXXXI. törvény egyes, a felsőoktatás szabályozására vonatkozó törvények módosításáról rendelkezik arról, hogy az MTMT országos közszolgáltatás, a feltöltött adatokat nemcsak szerzői, de intézményi szinten is kötelező nyilvánossá tenni.

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár célja, hogy a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem számára olyan adminisztrátori és módszertani hátteret biztosítson, amelynek segítségével az Egyetem teljes tudásvagyona megjelenik a Magyar Tudományos Művek Tárában.

Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár campuskönyvtárai által biztosított MTMT adminisztrátori hálózat segíti az Egyetem oktatóit, kutatóit, hallgatóit a rendszer használatában, az adatok feltöltésében és ellenőrzésében. Az MTMT adminisztrátorok tevékenységüket a MATE Publikációs és kiadási szabályzata alapján végzik, amely hatályos 2022. december 8-tól. 

MTMT adminisztrátorok elérhetőségei

 

Fontos tudnivalók a publikációs adatok frissítéséhez

Az MTMT adatbázisba a tudományos művek adatainak feltöltéséért, naprakész nyilvántartásáért, és az adatok hitelességéért a művek szerzője a felelős, abban az esetben is, ha nem személyesen végzi az adatfeltöltést. Az adatfelvitel során a közlemények jellegének, típusának és besorolásának helyes megadása kiemelt fontossággal bír, a bírálatok, szakterületi táblázatok és a publikációs lista hitelessége érdekében. A megfelelő beállításhoz segítséget a Jelleg, típus, besorolás v4.3 (2018.09.18.) útmutatóban talál.

Az értékelési eljárásokban leginkább csak a tudományos, néhány esetben az oktatási jellegű publikációk számítanak, ezért elsősorban ezeknek a bevitele javasolt. Az „Egyéb / Nem besorolt” típusba tartozó előadások felvitele nem javasolt, mert ezek nem számítanak bele a tudományértékelésbe, kivételt képeznek ebben a típusban az „Egyéb / Kutatási jelentés” besorolásba tartozó tanulmányok.

Ahhoz, hogy a szerzői publikációk az intézményi statisztikában is megjelenjenek, közleményenként meg kell határozni, mely intézményhez tartozik a publikáció. Ha a publikáció teljes szövegén ez az adat elérhető, az ott megadott affiliációt kell alapul venni. Ennek hiányában a szerző saját nyilatkozata alapján lehet az intézményt a közleményhez rendelni.

A Szent István Egyetem valamely szervezeti egységének affiliációjával megjelent és még a későbbiekben megjelenő publikációk esetében az adatfelvitel során az MTMT-ben is a SZIE affiliációt kell hozzárendelni.

Megjelenés előtti közleményként kizárólag olyan folyóiratcikk rögzíthető helyesen, amelynek lektorált, megjelenésre elfogadott változata teljes szöveggel elérhető adatbázisban in press megjelöléssel és/vagy a folyóirat, kiadó oldalán.

 

Habilitációs és pályázati igazolások igénylése

 

Az Egyetemi Habilitációs Szabályzat előírása szerint a habilitációs pályázati anyag része az Egyetemi Könyvtár és Levéltártól igényelt habilitációs igazolás, amely a Magyar Tudományos Művek Tárában a szerző által feltöltött adatok alapján elkészült tudománymetriai táblázatok (Általános értékelő táblázat, MTA tudományterületi összefoglaló táblázat) adatait tartalmazza. Az igazolás az értékelő táblázatok eredetiségét hitelesíti, a közlemények helyességéért minden felelősség a szerzőt terheli.

A habilitációs igazolást, valamint az egyéb pályázatokhoz (pl. egyetemi tanári pályázat) igényelt igazolást az Egyetemi Könyvtár és Levéltár nevében az Egyetem intézményi MTMT adminisztrátora állítja ki. Az igazolások kiállítását megelőzően az illetékes campuskönyvtár adminisztrátora közleményellenőrzést végez, amely során az adatok mellett ellenőrzi a besorolásokat, az intézményi hozzárendeléseket, külső azonosítókat, a publikációk elérhetőségét. A hiányos adatú közlemények javításához a szerző együttműködése, szükség esetén a publikáció rendelkezésre bocsátása is elengedhetetlen a publikációs lista megfelelő jóváhagyottsági, ellenőrzöttségi állapotához.

Tudományterülettől, az MTMT-ben rögzített publikációk, idézők számától és korábbi ellenőrzöttségétől függően az ellenőrzés szerzőnként több munkanapot vesz igénybe, ezért az igazolás igénylését legalább három héttel a határidő előtt jelezzék.

Igazolásra vonatkozó igényét az alábbi elérhetőségeken jelezheti:

E-mail: mtmt@uni-mate.hu

Személyesen munkaidőben az MTMT adminisztrátoroknál

Az igazolás elkészültéről e-mail útján értesítjük, amelyhez az elektronikus változatot is mellékeljük. Az értesítést követően az igazolás eredeti példánya személyesen a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár titkárságán átvehető munkaidőben.